Konstrukcja balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Stawianie balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu prócz szczególnych wypadków.

Sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastyku na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji balaski plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balaski PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak projektowane ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s